De verwijzingswijzer

Meer dan IQ

Meer dan IQ voor coaching van meer- en hoogbegaafde kinderen die zijn vastgelopen en dit uiten via gedrag, werkhouding en/of via gezondheidsklachten. Meer dan IQ geeft deskundige ondersteuning aan het kind en de ouders/verzorgers. Voor een goed resultaat is het raadzaam als ook de school aansluit bij de gesprekken. Ondersteuning van het kind gebeurt via psycho-educatie o.a. middels reflectie op het handelen en gedrag. Ik maak daarbij gebruik van diverse materialen. Wat heeft het kind nodig en hoe kunnen we dat het beste realiseren? Daarvoor sluit ik zo goed mogelijk aan bij de hulpvragen. Vanuit de sterke kanten van het kind ga ik werken aan de ontwikkeling. In een intakeverslag worden de aangeleverde gegevens uitgewerkt in een handelingsplan dat de diverse aspecten van het kind en de gewenste ontwikkeling omschrijft. Er worden doelen gesteld en evaluatiemomenten afgesproken. Een kind is meer dan zijn IQ, dat is het uitgangspunt van praktijk Meer dan IQ. Van harte welkom.

Bouwstenen

  • Meedoen en zelfredzaamheid - Licht en midden
    Aangeboden in gemeenten:
    • Hoogeveen
    • Meppel
Bijwerken, een moment geduld…