De verwijzingswijzer

Activeringscentrum de Brink

Activeringscentrum de Brink biedt maatwerktrajecten op zowel individueel als groepsniveau voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. *Toeleiding naar werk *Toeleiding naar onderwijs *Zorg/onderwijstrajecten *Dagbesteding * Individueel en ambulante begeleiding * Plusvoorziening (subsidieregeling gemeente Emmen)

Bouwstenen

Bijwerken, een moment geduld…