De verwijzingswijzer

Activeringscentrum de Brink

Activeringscentrum de Brink biedt maatwerktrajecten op zowel individueel als groepsniveau voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. *Toeleiding naar werk *Toeleiding naar onderwijs *Zorg/onderwijstrajecten *Dagbesteding * Individueel en ambulante begeleiding * Plusvoorziening (subsidieregeling gemeente Emmen) We werken vooral aan maat werk gerichte trajecten , allen gericht op ontwikkeling en toeleiding naar onderwijs of werk. Het liefst in samenwerking met onderwijs en /of zorgaanbieders als Ambique, GGZ en Accare. Daarnaast werken we steeds meer samen met de William Schrikker Groep en JB Noord. De trajecten die we inzetten zijn vooral gericht op gedrag, maar ook toeleiding onderwijs en werk.' We bieden veel praktijkgerichte opdrachten zowel buiten als binnen. Daarnaast werken we met een Wie Ben Ik methode die gericht is op zelfbeeld en ontwikkeling naar je plek in de maatschappij. Burgerschap is daarbij een belangrijk onderdeel die we gebruiken maar ook ons sport programma. Daarnaast werken we met Drama, muziek, fotografie, creatief (zowel 3 dimensionaal, 2 dimensionaal en op de computer) Kortom, gericht op de interesses van de jongeren gericht op uitstroming. Zorg stages en zorg/onderwijstrajecten zijn trajecten die we in samenwerking met onderwijs bieden.

Bouwstenen

 • Meedoen en zelfredzaamheid - Dagbesteding Basis, Licht en intensief
  Aangeboden in gemeenten:
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • Emmen
  • Hoogeveen
 • Meedoen en zelfredzaamheid - Dagbesteding Specialistisch, Licht en intensief
  Aangeboden in gemeenten:
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • Emmen
  • Hoogeveen
 • Meedoen en zelfredzaamheid - Licht en midden
  Aangeboden in gemeenten:
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • Emmen
  • Hoogeveen
 • Meedoen en zelfredzaamheid - Zwaar
  Aangeboden in gemeenten:
  • Borger-Odoorn
  • Coevorden
  • Emmen
  • Hoogeveen
Bijwerken, een moment geduld…